Bagarstugan

- värt ett besök på Adelsö

 

Bagarstugan

 

I bagarstugan, där hembygdslaget bakar tunnbröd ett flertal gånger om året, finns också drängkammare och utställning av äldre föremål från hem och hushåll.

 

I spannmålsmagasinet visas äldre bruksföremål från jordbruk, hantverk och hem.I vagnboden visas hästdragna fordon och redskap från jordbruk och trädgård, vidare har toaletter för besökare inrymts i byggnaden. Hembygds-

laget har mer än 1000 registrerade föremål.

 

Trots den nyligen genomförda utbyggnaden kan inte alla visas. Framför allt inte alla fordon.

 

Den vedeldade bakungen i bagarstugan.

Upppdaterad 16 april 2014 Copyright © 2014 Cafe Hiovgården

Webbmaster: BLM Form